Aan alle mensen die het jaagpad met de monumentale lindebomen in het hart van het beschermde dorpsgezicht van Winsum – Obergum een goed hart toedragen!

Het is al weer even geleden dat wij iets van ons hebben laten horen. Toch is er in de tussentijd veel gebeurd. Als het indienen van een beroepschrift niet je dagelijkse werk is, dan is zo’n beroepschrift schrijven niet iets wat je zo ‘even’ doet.

Het was een hele klus om onze argumenten zo goed mogelijk op papier te krijgen en van de nodige bewijsstukken te voorzien. Verschillende mensen zijn ons hierbij behulpzaam geweest en meerdere keren hebben we daar nog een aanvulling op kunnen doen. Als laatste hebben wij, dank zij jullie hulp! het rapport van SteenhuisMeurs “Boogplein Winsum, Advies cultuurhistorische waarde” er aan toe kunnen voegen: Wij zagen de zitting van de Raad van State in Den Haag op 14 februari 2022 dan ook met goed vertrouwen tegemoet!

De zitting heeft in het totaal drie uur geduurd: de rechters stelden veel vragen aan de gemeente, aan ons en ook aan anderen die in beroep waren gegaan. Wij hadden het gevoel dat wij en alle betrokkenen goed ons verhaal konden doen. Toch is het moeilijk in te schatten of de uitspraak van de Raad van State gunstig voor ons of voor de gemeente zal uitpakken… We zullen het zien!

We hadden gehoopt dat binnen zes weken de Raad met een uitspraak zou komen, maar inmiddels hebben wij bericht gekregen dat dit niet lukt en dat de termijn met zes weken is verlengd.

(Zie bijgevoegde brief).

Wij moeten dus nog even geduld hebben!