Verweerschrift gemeente Groningen bomen Aa-kerkhof